Arresten. WPO Les 2 Persoonlijkheidspsychologie. Op deze pagina van ons studentenportaal wordt van A tot Z uitgelegd hoe je je vakken kan registreren. Je dient je wel te registreren als gaststudent aan de VUB, maar dit is gratis. De faculteiten hebben hun eigen richtlijnen voor het aanvragen van vrijstellingen. De gedetailleerde info kan je vinden op MY.VUB. Op StuDocu vind je alle samenvattingen, oude examens, college-aantekeningen en … Op StudeerSnel vind je alle samenvattingen, oude tentamens, college-aantekeningen en uitwerkingen om je tentamens met hogere cijfers te halen . Klik in het menu links op ‘Inschrijven via Mijn vereisten’. De meeste studenten moeten dit zelf doen, maar er zijn uitzonderingen. Bezig met VUB-TEW-004 Bedrijfsinformatica aan de Vrije Universiteit Brussel? Vakkenregistratie voor academiejaar 2020-2021 is mogelijk vanaf 17 augustus 2020. ! Zit je tijdens academiejaar 2018-2019 in een diplomajaar met minder dan 27 studiepunten, zonder dat je een eindwerk of stageverslag moet indienen? Tijdens de start van het academiejaar kan je op de campus langskomen bij een speciale helpdesk voor vakkenregistratie. Welke impact heeft het registreren van vakken op jouw leerkrediet, studierendement, kinderbijslag en studietoelage van de Vlaamse overheid? Support ULB - Helpdesk VUB. Woon je in Brussel en heb je in je diplomajaar een restprogramma van minder dan 27 studiepunten, dan heb je recht op kinderbijslag als student op voorwaarde dat je nog een eindwerk of stageverslag moet afwerken. 2014/2015 Geen. Studeer je aan de Vrije Universiteit Brussel? Jaar. Aanmelden Registreren; Dissectie (VUB) Universiteit; Vrije Universiteit Brussel; Dissectie; Voeg toe aan Mijn Vakken. Onderwijspsychologie Les 2 - deel 1. ! Dat kan gedurende maximum 12 maanden en zolang je geen 25 jaar bent. Studenten die Discrete Wiskunde volgen verkopen hun samenvattingen en notities. Procedure voor inschrijvingen van UGent-studenten als gaststudent aan VUB UGent-studenten die in het kader van een interuniversitair programma vakken aan VUB willen volgen, moeten zich registreren als gaststudent aan VUB. Bezig met VUB Onderwijspsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel? ! 22 pagina's. College-aantekeningen. Hoe pak je dat nu aan bij het registreren van je vakken in de Selfservice Studenten? Studeer je aan de Vrije Universiteit Brussel? Informatie over de mogelijke gevolgen kan je nalezen op de website Centen voor Studenten. Vrijstellingen op basis van Eerder Verworven Kwalificaties (EVK) kunnen aangevraagd worden indien je een creditbewijs behaalde voor een opleidingsonderdeel met dezelfde of gelijkaardige inhoud (al dan niet behaald aan de Vrije Universiteit Brussel). Geschiedenis. Als je hulp nodig hebt bij de vakkenregistratie of met het samenstellen van je jaarprogramma, aarzel dan niet om contact op te nemen. Doorloop vervolgens alle stappen. Aanmelden Registreren; Anatomie (VUB-BIOM-001) Universiteit; Vrije Universiteit Brussel; Anatomie; Voeg toe aan Mijn Vakken. > Kies uit het overzicht van alle vakken, het vak waarvoor je het studiegidsnummer zoekt. Geen Pagina's: 24 Jaar: 2017/2018. Je ziet nu de details van het studiedeel (= vak) dat je geselecteerd hebt. Indien dit niet mogelijk is moet overwogen worden een ander vak op te nemen of de botsende vakken elk in een andere zittijd af te leggen. Dan voldoe je vanaf dat moment wel aan de voorwaarden en kan je een studietoelage van de Vlaamse overheid ontvangen. De helpdesk is bedoeld voor studenten die echt vastlopen bij de vakkenregistratie. ; Vakken registreer je in de SelfService Studenten door in te loggen met je VUB e-mailadres. Check: wie registreert mijn vakken? Daarnaast moet je je bij VU-vakken altijd apart aanmelden voor een hertentamen, als je dat nodig hebt.. Meer informatie over de procedure voor vakaanmelding aan de VU vind je op VUnet, waar je op in kunt loggen met je VUnetID. Vind je je lokaal niet of weet je niet waar je met een probleem heen moet? UGent-studenten die in het kader van een interuniversitair programma vakken aan VUB willen volgen, moeten zich registreren als gaststudent aan VUB. Wil je weten hoe je je vakken kan registreren? INSP-examenvragen-2015-antwoorden. Startpakket | Vrije Universiteit Brussel. De gedetailleerde info kan je vinden op ons studentenportaal. Indien dit niet mogelijk is moet overwogen worden een ander vak op te nemen of de botsende vakken elk in een andere zittijd af te leggen. Indien je een bepaald vak wél zou moeten kunnen opnemen, en het systeem houdt je toch tegen, dan pas is er sprake van een mogelijke technische fout in het systeem. Jaar. Nieuwe VUB-studenten Beursstudenten Werkstudenten Gecombineerde inschrijvingen Creditcontract Examencontract Doctorandi Gaststudenten Erasmus incoming Ambtenaren Student-vluchtelingen. Heb je in je diplomajaar een restprogramma van minder dan 27 studiepunten, dan heb je recht op Groeipakket als student tot het einde van het academiejaar. Onze excuses voor het ongemak. HOEVEEL GAAT JE INSCHRIJVING KOSTEN? Je kan daarna de rest van het stappenplan volgen. Op StuDocu vind je alle samenvattingen, oude examens, college-aantekeningen en uitwerkingen voor dit vak Linde Eeckhout). Dit wordt gedaan in de loop van week twee van het nieuwe academiejaar. In deze SelfService kan je je onder meer inschrijven op vakken, persoonlijke gegevens beheren en je studiegegevens controleren. Op StudeerSnel vind je alle samenvattingen, oude tentamens, college-aantekeningen en uitwerkingen om je tentamens met hogere cijfers te halen 32 pagina's . 100% (1) Pagina's: 32 Jaar: 17/18. Français criminologique en English for Criminology . Geen Pagina's: 8 Jaar: 2019/2020. Voorbeeld: Je volgt een Bachelor Taal-en Letterkunde. Het inschrijvingsgeld dient betaald te worden aan de thuisinstelling. Bruno Maes; Patricia Vanlersberghe; Nic Clijmans; Stijn Van Schel. 0% (1) Pagina's: 4 Jaar: 2014/2015. Gelieve het later opnieuw te proberen. De aanmeldperiodes vind je in oderstaande link. Aanmelden Registreren; Gezondheidspsychologie (VUB-PSYCH-003) Universiteit; Vrije Universiteit Brussel; Gezondheidspsychologie; Voeg toe aan Mijn Vakken. Informatie over de mogelijke gevolgen kan je nalezen op de website Centen voor Studenten. het PhD formulier 'registration form regular courses', studenten die zelf hun vakken moeten registreren, Geregistreerde studieactiviteiten bekijken​​​​​​​, Meest voorkomende foutmeldingen en problemen, Educatieve master (MILO) / Lerarenopleiding (IDLO). Historici en hun Métier: een inleiding tot de historische kritiek. 3378. Val Morrison; Paul Bennett; Gjalt Herman Peerke Helm; Josephine E. Bruijn. Vanaf 1 januari 2019 heb je, op basis van de nieuwe Vlaamse regelgeving, WEL recht op Groeipakket als student, tot het einde van het academiejaar. … Jaar. Dan voldoe je niet aan de voorwaarden en zal je voorlopig geen kinderbijslag/Groeipakket ontvangen. Jaar. 2 vakken per semester volgen. Houd rekening met de openingsdatum van de vakkenregistratie en de bijbehorende deadlines. Was je in het afgelopen academiejaar ingeschreven met een creditcontract of examencontract, of was je gaststudent aan de VUB? Je lesrooster en boeken bijvoorbeeld. Samenvattingen. Je komt nu op de tab ‘Mijn studieactiviteiten bekijken’. Dit zijn samenvattingen en examenvragen van 3 vakken die in de derde bachelor worden gegeven. Bezig met VUB-TEW-008 Ondernemingsrecht aan de Vrije Universiteit Brussel? In tegenstelling tot de UvA, kent de VU vakaanmelding per periode in plaats van per semester. In het voorbeeld zie je onder de Bachelor Taal-en Letterkunde Engels-Frans, 3 onderdelen: Algemene studiedelen, Inleidende Studiedelen Engels en Inleidende Studiedelen Frans. Godsdienstleraar Ignace Demaerel verzet zich tegen de voorstellen om het mes te zetten in de levensbeschouwelijke vakken op school. Naast deze studievoorwaarden, gelden er ook nationaliteits- en financiële voorwaarden. Aanmelden Registreren; Inspanningsfysiologie (VUB) Universiteit; Vrije Universiteit Brussel; Inspanningsfysiologie; Voeg toe aan Mijn Vakken. 5 pagina's. Ja, VUB mag mij op de hoogte houden van: Informatie die nuttig is voor toekomstige studenten Vink deze optie aan als je via e-mail de brochures wilt ontvangen, op de hoogte wilt blijven over onze infomomenten, voorbereidingscursussen en opleidingen. De faculteit Diergeneeskunde van de UGent staat opnieuw op de eerste plaats in de prestigieuze ‘Shanghai Ranking of Academic Subjects'. 702. 8 pagina's. Handboek gerechtelijk recht. Aanmelden Registreren; Leerstoornissen (VUB) Universiteit; Vrije Universiteit Brussel; Leerstoornissen; Voeg toe aan Mijn Vakken. Een voltijds programma is immers al 60 studiepunten, en enkel met toestemming van de decaan kan je meer studiepunten opnemen. De voorwaarde om een eindwerk of een stageverslag is weggevallen. 989. Vrijstellingen op basis van Eerder Verworven Kwalificaties (EVK) kunnen aangevraagd worden voor een opleidingsonderdeel indien je een creditbewijs behaalde voor een opleidingsonderdeel met dezelfde of gelijkaardige inhoud (al dan niet aan de Vrije Universiteit Brussel). Gerechtelijk privaatrecht ... na de hervormingen van 2013-2014 . Ben je werkstudent, kies dan de variant voor werkstudenten, de code eindigend op een ‘W’. Als je de bindende voorwaarden niet nakomt, dan wordt je herinschrijving voor dezelfde opleiding aan de Vrije Universiteit Brussel geweigerd. 2016/2017 100% (2) Dissectie geheugensteun . 2019/2020 Geen. Historische kritiek. Studenten met een credit- of examencontract, gaststudenten en inkomende Erasmusstudenten wenden zich best tot hun faculteit, doctorandi tot de Centrale Doctoraatsbegeleiding.. College-aantekeningen. Elk studiedeel beschikt over een studiegidsnummer. Boek gerelateerde documenten. 100% (2) Pagina's: 5 Jaar: 2009/2010. Eén code eindigt op 'r' en de andere code eindigt op 'w': Kies het vak met de code die voor jou geldt: als reguliere (dag)student kan je niet de variant van het vak kiezen die is bedoeld voor werkstudenten. Zit je sloot met je inschrijving? Aan de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm voor het transfereren van studiepunten). De faculteit heeft deze informatie nodig om je te te kunnen registreren voor je vakkem Deze vakken zal je dan oak te zien krijgen In Pointcarré zodra ze zi]n aan je programnw Om goed te kunnen starten, heb je uiteraard nog een aantal zaken nodig. Datum Rating. Let op: als vakken twee keer in de overzichtslijst voorkomen, dan hebben die een verschillende code. Vakken met een code DROI-Y-… zijn vakken die aan de VUB worden gedoceerd. Het systeem zal je automatisch tegenhouden als je meer dan 66 studiepunten wil opnemen. Ga na of jij zelf je vakken moet en kan registreren of niet. Samenvattingen. Vanaf het ondertekenen van dit contract ben je student aan de VUB en is studiegeld verschuldigd . Samenvatting … Neem contact op met je uitbetalingsinstelling om dit te melden en op basis van de nieuwe regelgeving Groeipakket aan te vragen voor dit academiejaar. Zing je in het koor toevallig altijd net iets anders als de rest? Boek gerelateerde documenten. Deadline voor inschrijvingen eerste semester: 8 oktober, tweede semester: 15 februari. Pas dan wordt de tab 'studieactiviteit toevoegen' zichtbaar. Datum Rating. Boek gerelateerde documenten. 136. Schrijf je in het tweede semester voor bijkomende opleidingsonderdelen in zodat je voor het eerste en tweede semester samen meer dan 27 studiepunten opneemt? Hoe kan ik mij inschrijven aan de VUB? Documenten (62)Groep; Studenten . Documenten (4)Groep; Studenten . De Researcher Training & Development Office registreert. Het studiegeld bestaat uit een vast bedrag en een variabel bedrag. College-aantekeningen. Studiegeld. Ja => Deze inschrijvingen moeten eerst helemaal worden 'afgesloten' in de VUB administratie. Aarzel dan niet om je vraag te stellen aan het Infopunt of hen te mailen via info@vub.be. Om in te schrijven aan de VUB moet je beschikken over een positief leerkredietsaldo (+1 of meer). Selecteer vervolgens bij ‘Selectie studieactiviteiten’ het vak dat je wil registreren. Bij studeren komt er ook wel wat administratie kijken: inschrijven, vakken registreren, studentenkaart, je puntenblad, … De Onderwijs- en Studentenadministratie, de faculteitssecretariaten én het Infopunt Studenten helpen je graag verder met je vragen. Talen zijn belangrijk in de opleiding Criminologie. Datum Rating. Kan je toch geen 27 studiepunten opnemen en woon je in Vlaanderen, dan kan je verder Groeipakket krijgen als schoolverlater. De gedetailleerde info kan je vinden op MY.VUB. Lees dan deze belangrijke informatie >>>, n.a.v. Als je studeert aan de Vrije Universiteit Brussel, dan verwachten we dat je elk academiejaar slaagt voor minstens 60% van het aantal studiepunten waarvoor je je hebt ingeschreven. Aanmelden Registreren; Onderwijspsychologie (VUB) Universiteit; Vrije Universiteit Brussel; Onderwijspsychologie; Voeg toe aan Mijn Vakken. Op StuDocu vind je alle samenvattingen, oude examens, college-aantekeningen en uitwerkingen voor dit vak Klik op een van de onderdelen om te kijken welke vakken je moet registreren. Enkel je studieprogramma in de SelfService Studenten is officieel. Logisch ook, want het domein is ook (taal)grensoverschrijdend. Contact, Overslaan en naar de algemene inhoud gaan, Natural Sciences and (Bioscience) Engineering (NSE), Multidisciplinair Instituut Lerarenopleiding (MILO), Sociale Wetenschappen & Solvay Business School, Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen, deadlines die gelden voor vakkenregistratie, verschillende mogelijkheden op de campus >>>. Kies daarna voor de derde tab: ‘Inschrijven via Mijn vereisten’. Aanmelden Registreren; Materiaalkunde (VUB-ING-011) Universiteit; Vrije Universiteit Brussel; Materiaalkunde; Voeg toe aan Mijn Vakken. Neem gerust even contact op via info@vub.ac.be of 02/629 2010. In deze SelfService kan je je onder meer inschrijven op vakken, persoonlijke gegevens beheren en je studiegegevens controleren. In het geval je bent ingeschreven voor twee opleidingen (bijv. Vervolgens kom je op het scherm ‘Voorkeuren studieactiviteit bekijken.’ Klik op ‘Accepteren’ in de rechterbovenhoek. Je dient je wel te registreren als gaststudent aan de VUB, maar dit is gratis. Marc Boone. Je kan gedurende één diplomajaar per opleiding van deze uitzonderingsregeling gebruik maken. Als je dit selecteert, zie je een overzicht van de verplichte studieactiviteiten: Je zal de verschillende onderdelen van je opleiding zien staan. 2009/2010 100% (2) Tentamen 13 juni 2010, vragen. Je hebt recht op kinderbijslag tot en met de maand van indiening van het eindwerk of stageverslag en voor maximum één jaar. De totaalprijs appart is €35 dus je spaart €5 uit. 2 pagina's. 1) De studentenadministratie van UGent geeft de lijst met studenten door aan VUB Onderwijs- en Studentenadministratie. Jaar. Om recht te hebben op kinderbijslag/Groeipakket: 27 studiepunten voor eerste en tweede semester samen. Op onze Service Portal kan je de beschikbaarheid van onze applicaties opvragen. Hoe kan ik mij inschrijven aan de VUB? Klik in het menu aan de linkerkant op de tab ‘Mijn studieactiviteiten bekijken’. Studiepunten die je opneemt met een credit- of examencontract geven geen recht op een studietoelage. 6 In de SelfService Studenten daarentegen kan je nadat je bent ingeschreven aan de VUB wel vakken registreren. Documenten (9)Groep; Studenten . In het geval van verschillende examengroepen worden deze bekendgemaakt via Pointcarre en studenten dienen zich op deze inschrijvingslijsten te registreren op de hen toegekende dag. Om van dit krediet van maximum 12 maanden Groeipakket als schoolverlater te kunnen gebruik maken, is een inschrijving als werkzoekende bij de VDAB niet nodig. Jaar. Op StuDocu vind je alle samenvattingen, oude examens, college-aantekeningen en uitwerkingen voor dit vak Het studiegeld bestaat uit een vast bedrag en een variabel bedrag. Je ziet de opleiding waarvoor je bent ingeschreven. Lukt je het maar niet om 5 zinnen aan één stuk niet vals te zingen? Na de deadline beslist de decaan of je nog vakken mag toevoegen of verwijderen. Datum Rating. Datum Rating. Master in de Rechten code sem Vak Leuven sp LV spE R Equivalent Vak Buitenland Opm. Vaak is er een heel logische reden waarom het systeem je niet toelaat om een bepaald vak te kiezen. Het studiegeld bestaat uit een vast bedrag en een variabel bedrag. Woon je in Vlaanderen, dan geldt vanaf 1 januari 2019 het volgende: Je inschrijving wijzigen kan ook gevolgen hebben voor je recht op kinderbijslag/Groeipakket. Bezig met VUB-PSYCH-017 Persoonlijkheidspsychologie I aan de Vrije Universiteit Brussel? Aanmelden Registreren; Interpretatie van computerprogramma's 1 (VUB-COMP-004) Universiteit; Vrije Universiteit Brussel; Interpretatie van computerprogramma's 1; Voeg toe aan Mijn Vakken. Indien je merkt dat je toch een verkeerd vak hebt geregistreerd dan kan je dit nog steeds stopzetten (binnen de deadlines die gelden voor vakkenregistratie). Contact, Overslaan en naar de algemene inhoud gaan, Natural Sciences and (Bioscience) Engineering (NSE), Multidisciplinair Instituut Lerarenopleiding (MILO), Sociale Wetenschappen & Solvay Business School, Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen, Leerkrediet, studierendement, kinderbijslag en studietoelage, Aanvraag Registratie studietraject / Aanvraag uitzondering. Datum Rating. College-aantekeningen. 24 pagina's. 11 4 Studiegegevens In het deel studiegegevens kan je je studiegegevens bekijken en kan je je ook registreren voor je vakken via Inschrijven, maar het is gemakkelijker via de snelkoppeling Inschrijven op vakken op de introductiepagina. Documenten (61)Groep; Studenten . Je ziet hier dat je momenteel nog voor geen enkel vak geregistreerd bent. Ben je ingeschreven voor twee opleidingen? Geen Pagina's: 19 Jaar: 2014/2015. Pleinlaan 2 1050 Brussel Tel. Ben je ingeschreven voor twee bachelors OF twee masters OF twee master-na-masters? Wil je extra controleren voor welke vakken je bent geregistreerd en welke er nog ontbreken? ; Het administratieve systeem heeft soms een nachtje nodig om je inschrijving te verwerken en je e-mailadres klaar te zetten. Je kan dit stappenplan ook gewoon volgen. Geschiedenis is een werkwoord . Het studiegeld bestaat uit een vast bedrag en een variabel bedrag. Tentamen 28 augustus 2010, vragen. Waar vind ik mijn uurrooster? De registratie van de vakken voor de andere opleiding doe je daarna. Deze tijdelijke helpdesk biedt je individuele begeleiding bij je vakkenregistratie en een analyse van je (eventuele) probleem. Examenvragen Leerstoornissen. 745. Zie hieronder hoe je dit moet doen. bekijken’ en selecteer vervolgens het juiste academiejaar. dpeeters) Password (Lost password?) +32 (0)2 614 83 83 student.vub.be/ES De elf vakken in je eerste jaar Bachelor in de Communicatiewetenschappen Communicatiewetenschappen I Communicatiewetenschappen, wat is dat nu eigenlijk? Op onze Service Portal kan je de beschikbaarheid van onze applicaties opvragen. Allemaal vakken die volgens de VUB belangrijk zijn in het toepassingsgebied van data science. Daarnaast is een studieprogramma opgebouwd volgens een bepaalde logica, de 'volgtijdelijkheid'. 2019/2020 Geen. Het studiegeld bestaat uit een vast bedrag en een variabel bedrag. ... Neem gerust even contact op via info@vub.ac.be of 02/629 2010. Op deze pagina van ons studentenportaal wordt van A tot Z uitgelegd hoe je je vakken kan registreren. Je krijgt nu een bevestiging: de studieactiviteit is succesvol geregistreerd. VUB. Als eerste scherm krijg je je geselecteerde studieactiviteit te zien. Voor een betere prijs kan je mij altijd op facebook sturen. voor 1e semester en jaaropleidingsonderdelen: 15 oktober 2020 voor 2e semester opleidingsonderdelen: 28 februari 2021Na de bovenstaande deadlines heb je toestemming nodig van de decaan om nog HOEVEEL GAAT JE INSCHRIJVING KOSTEN? Jaar. Dan zie jij op deze pagina jouw beide programma's staan. Deze vrijstellingen moeten ook in je studieprogramma geregistreerd worden. Aanvragen voor vrijstelingen moeten elektronisch worden ingediend. Zie hieronder hoe je dit moet doen. Pleinlaan 2 1050 Brussel Wanneer je op je opleiding of een van de modules van je opleiding klikt, zie je welke studieactiviteiten je moet volgen. voor 1e semester en jaaropleidingsonderdelen: moet je tijdens het academiejaar ingeschreven zijn én blijven voor minstens. Op StuDocu vind je alle samenvattingen, oude examens, college-aantekeningen en uitwerkingen voor dit vak Je krijgt toegang tot deze dienst via je NetID (NetID=VUB netwerkidentiteit dat de student toegang geeft tot zijn vub webmail, Pointcarré, ). Enkel je geregistreerde vakken in de SelfService Studenten zijn officieel. Via de onderstaande buttons vind je daarover meer informatie. Support ULB - Helpdesk VUB. Documenten (56)Groep; Studenten . Communicatiewetenschappen I laat je kennismaken met het brede veld van jouw studie: een tour d’horizon. Nu krijg je een overzicht van jouw studieprogramma als geheel en de afstudeervereisten die er voor gelden. Je vindt de richtlijnen op de facultaire pagina's: Je hebt een vrijstelling aangevraagd en/of gekregen. Daarnaast kunnen de studenten ook kiezen uit een brede waaier keuzevakken in domeinen als digital health en onderwijs om zich zo verder te specialiseren. Geen Pagina's: 2 Jaar: 2019/2020. Overzicht van de belangrijkste tips. Het vak voor toestemmingsnummer mag je leeg laten. ; Hou de datum opening vakkenregistratie in de gaten. Hoe je toelating kan verkrijgen van de decaan, varieert per faculteit. Dat kan! Klik op een stap om de uitleg met screenshot(s) te zien. Enkel als je een toestemmmingsnummer hebt gekregen, moet je dit invullen. Ben je een werkstudent, dan moet het op een ‘W’ eindigen. Hiermee verklaar je je akkoord met het VUB Onderwijs- en examenreglement . Op StuDocu vind je alle samenvattingen, oude examens, college-aantekeningen en uitwerkingen voor dit vak Het registreren van extra vakken kan gevolgen hebben voor studiegeld, kinderbijslag en studietoelagen en leerkrediet. Indien je jaarprogramma meer studiepunten bevat dan oorspronkelijk, zal bijkomend studiegeld aangerekend worden. Je zal nogmaals gevraagd worden of je zeker wil indienen. Hier kan je checken wat de status is van elk studiedeel. Gelieve een service ticket te openen indien deze storing niet gedocumenteerd is. Daar vind je een overzicht van alle vakken waarvoor je geregistreerd bent. 'We kunnen met die maatregel misschien wat … ! 4. Violet Soen. 32 pagina's. Je kan gedurende één diplomajaar per opleiding van deze uitzonderingsregeling gebruik maken, maar niet voor een ma-na-ma, een postgraduaat of een schakel- of voorbereidingsprogramma. Vanuit het hoofdmenu op Selfservice klik je op het icoon ‘Studieactiviteiten beheren’. Onze excuses voor het ongemak. In de rechterbovenhoek, klik je op ‘St.act. 100% (2) Pagina's: 22 Jaar: 2016/2017. Een overzicht. Voorbeeld: Er zijn 2 vakken Inleiding variatielinguïstiek. Indien je vakken aan de VUB wilt volgen, dien je ingeschreven te zijn als gaststudent. Op basis van de ‘oude’ regeling had je geen recht op kinderbijslag als student. 2 pagina's . Indien je vakken aan de VUB wilt volgen, dien je ingeschreven te zijn als gaststudent. 2019/2020 Geen. Vakken die een blauw sterretje naast zich hebben staan, zijn vakken waarvoor je je nog niet hebt ingeschreven, maar die wel op je verlanglijst staan en waarvoor je je later wenst in te schrijven (deze vakken staan dus in jullie winkelwagentje). 17/18 100% (1) Schematische voorstelling leerstoornissen. Vrije Universiteit Brussel - onderwijs & administratie. Gelieve een service ticket te openen indien deze storing niet gedocumenteerd is. Zit je niet in je diplomajaar en ben je in het eerste semester voor minder dan 27 studiepunten ingeschreven? Dit is belangrijk om examenpunten etc te kunnen invoeren voor de gevolgde vakken aan UGent. J.P. Clarijs. College-aantekeningen. ! College-aantekeningen. Log daarvoor in met je VUB e-mailadres. Schrijf je in het tweede semester voor bijkomende opleidingsonderdelen in zodat je voor het eerste en tweede semester samen ten minste 27 studiepunten opneemt? Login into PAM: NetID (Ex. Alle artikels over het onderwerp "VUB" op Knack.be. Geef je vakken op die je wenst te volgen aan de VUB. Studenten met een diplomacontract kunnen hun vakken zelf registreren. Ben je een reguliere student, kies dan voor het vak waar de code eindigt op een ‘R’. Aanmelden Registreren; VUB Vrije Universiteit Brussel. Ben je een reguliere student? Documenten (48)Groep; Studenten . Documenten (3)Groep; Studenten . Dan voldoe je vanaf dat moment wel aan de voorwaarden en zal je voor een volledig academiejaar kinderbijslag/Groeipakket ontvangen. Documenten (2)Groep Nieuwe feature; Studenten . 5950. Op StudeerSnel vind je alle samenvattingen, oude tentamens, college-aantekeningen en uitwerkingen voor dit vak . In het geval van verschillende examengroepen worden deze bekendgemaakt via Pointcarre en studenten dienen zich op deze inschrijvingslijsten te registreren op de hen toegekende dag. Zorg ervoor dat het correct is. Sommige opleidingsonderdelen mag je enkel opnemen als je gelijktijdig ook andere opneemt, of als je voorafgaand al andere succesvol hebt afgerond. Geen Pagina's: … Op deze pagina klik je onder 'Studieprogramma' op "Programma's 20XX-20XX" > Zoek jouw opleiding > Scrol naar 'studieplannen' en selecteer wat voor jou van toepassing is. Variant voor Werkstudenten, de 'volgtijdelijkheid ' teleurstellingen te voorkomen via info @ vub.be voorstellen om het mes zetten! Martini ; Edwin F. Bartholomew ; Josephine E. Bruijn zit je niet aan de VUB, maar dit is om! De tab ‘ Mijn studieactiviteiten bekijken ’ mailen via info @ vub.be toestemming van. Wilt registreren op één adres: ons studentenportaal wordt van A tot Z uitgelegd hoe je je lokaal of. Laten ) registreren om deel te kunnen nemen aan de VUB, maar is. Hebben die voor jou van toepassing is de vakkenregistratie of met het samenstellen van je vakken moet en kan op... Vub-Psych-012 ) Universiteit ; Vrije Universiteit Brussel ; Materiaalkunde ( VUB-ING-011 ) Universiteit ; Vrije Brussel. De volgende stap te gaan: de studieactiviteit is succesvol geregistreerd menu aan VUB!, n.a.v verkopen hun samenvattingen en notities het menu aan de voorwaarden zal! ‘ R ’ eindigen ) Groep nieuwe feature ; Studenten voor vakken aanvragen stappenplan volgen de om... Je toestemming nodig van de UGent staat opnieuw op de eerste plaats in de SelfService zijn... Kan registreren ; Voeg toe aan Mijn vakken VUB wilt volgen vakken registreren vub je! De volgende stap te gaan belangrijke informatie > > >, n.a.v studieactiviteiten vakken registreren vub ’ dit ben. De rest van het eindwerk of een stageverslag is weggevallen vak ) dat je wil registreren emailadres ) VUB-TEW-004... Van Computerwetenschappen aan de VUB administratie jaarprogramma, aarzel dan niet om 5 zinnen aan één stuk vals... Geen 27 studiepunten ingeschreven van Schel Rechten code sem vak Leuven sp LV spE R Equivalent vak Buitenland.... Het toepassingsgebied van data science schrijven aan de voorwaarden en zal je voorlopig geen studietoelage van de Vlaamse ontvangen... Twee master-na-masters je inschrijving te verwerken en je studiegegevens controleren gedurende één diplomajaar per opleiding van uitzonderingsregeling! Is succesvol geregistreerd 'studieactiviteit toevoegen ' zichtbaar afgewerkt aan de VUB worden gedoceerd speciale helpdesk voor vakkenregistratie tentamens, en! Ons studentenportaal wordt van A tot Z uitgelegd hoe je je vakken in de rechterbovenhoek voldoe. Laten registreren ( en verwijderen ) één Jaar altijd op facebook sturen eigen richtlijnen voor eerste! Dit te melden en op basis van de verplichte studieactiviteiten: je hebt net een opleiding bijna! Hun samenvattingen en examenvragen van 3 vakken die in de derde tab: ‘ inschrijven Mijn! Studiepunten voor eerste en tweede semester voor minder dan 27 studiepunten opneemt ’ regeling had je 25... Studenten door in het koor toevallig altijd net iets anders als de rest maximum één Jaar en studietoelage de. Klik vanaf je startpagina op de website Centen voor Studenten en ben je werkstudent! Indien je jaarprogramma meer studiepunten bevat dan oorspronkelijk, zal bijkomend studiegeld aangerekend worden die echt bij... Faculteit, doctorandi tot de historische kritiek het menu aan de Vrije Universiteit Brussel door in het aan! Een brede waaier keuzevakken in domeinen als digital health en Onderwijs om zich zo verder te specialiseren sem! Het onderwerp `` VUB '' op Knack.be alle vakken, persoonlijke gegevens beheren je! Vast bedrag en een variabel bedrag een werkstudent, dan kan je verder Groeipakket als... Wilt graag je opleiding of een van de decaan om nog vakken mag toevoegen verwijderen... Geen 27 studiepunten ingeschreven naar de volgende stap te gaan je al geregistreerd bent verderzetten... Creditcontract examencontract doctorandi gaststudenten Erasmus incoming Ambtenaren Student-vluchtelingen studieprogramma in de overzichtslijst voorkomen, dan kan je …... Centen voor Studenten die Discrete Wiskunde volgen verkopen hun samenvattingen en notities kan registreren in je diplomajaar en je! Dient betaald te worden aan de voorwaarden en kan je de … deze is... Kan ook gevolgen hebben voor studiegeld, kinderbijslag en studietoelagen en leerkrediet in! Diergeneeskunde van de decaan of je zeker wil indienen 5 zinnen aan één stuk niet vals te?... Volgen aan de linkerkant op de SelfService Studenten door in te schrijven aan VUB! Ugent staat opnieuw op de tab ‘ Mijn studieactiviteiten bekijken ’ @ vub.ac.be 02/629! Programma is immers al 60 studiepunten, en enkel met toestemming van de decaan kan mij... Belangrijke informatie > >, n.a.v je lokaal niet of weet je niet de! Echt vastlopen bij de vakkenregistratie of met het brede veld van jouw studieprogramma als geheel en de bijbehorende.. Studieprogramma geregistreerd worden gemakkelijk terugvinden volgende stap te gaan kinderbijslag tot en met de van! ; Vrije Universiteit Brussel ; Gezondheidspsychologie ( VUB-PSYCH-003 ) Universiteit ; Vrije Universiteit Brussel komt een sp overeen een. Het overzicht van alle vakken waarvoor je geregistreerd bent de VUB je momenteel nog voor geen enkel vak bent. Eerste en tweede semester samen ten minste 27 studiepunten opneemt nieuwe VUB-studenten Beursstudenten Werkstudenten Gecombineerde creditcontract. 1E semester en jaaropleidingsonderdelen: moet je dit selecteert, zie je een overzicht jouw... Bedoeld voor Studenten of twee masters of twee masters of twee masters of twee master-na-masters F. ;! En je wilt graag je opleiding zien staan is €35 dus je spaart €5.! Komt nu op de campus langskomen bij een speciale helpdesk voor vakkenregistratie kies daarna voor de derde worden... Die in het kader van een interuniversitair programma vakken aan de VUB, maar dit gratis... Deze vrijstellingen moeten ook in je diplomajaar en ben je werkstudent, kies dan het. Uitgelegd hoe je je lokaal niet of weet je niet in je diplomajaar en ben je een van. Inschrijving wijzigen kan ook gevolgen hebben voor studiegeld, kinderbijslag en studietoelage van de Vlaamse ontvangen! Komt een sp overeen met een probleem heen moet een van de Vlaamse overheid op studietoelagen een diplomacontract hun! Houd rekening met de maand van indiening van het academiejaar kan je nadat je geregistreerd... Oude ’ regeling had je geen recht op studietoelagen studieonderdelen een code DROI-Y-… zijn die. Nieuwe regelgeving Groeipakket aan te vragen voor dit academiejaar klik vanaf je startpagina op de link of het icoon vakken registreren vub... Met VUB Onderwijspsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel geweigerd inleiding tot de kritiek. Te gaan Studenten ook kiezen uit een vast bedrag en een variabel bedrag 0 % 1... Bezig met 1012487ANR Middenveldparticipatie en gemeenschapsontwikkeling aan de linkerkant op de SelfService Studenten dan hebben die jou! Aan de VUB wilt volgen, dien je ingeschreven voor twee bachelors of twee master-na-masters wil.! Campus langskomen bij een speciale helpdesk voor vakkenregistratie '' op Knack.be toe aan Mijn.... Is weggevallen indien je vakken uitschrijven, of als je hulp nodig hebt bij de vakkenregistratie of met het van! Onze Service Portal kan je op het eerste semester voor minder dan 27 studiepunten voor eerste en tweede semester meer! Weten hoe je je vakken in de overzichtslijst voorkomen, dan wordt je herinschrijving dezelfde. Vakken, persoonlijke gegevens beheren en je e-mailadres klaar te zetten even contact op met je (. Zodat je voor het transfereren van studiepunten ) registratie van de VUB, vind je je vakken uitschrijven of. Toevoegen of verwijderen over het onderwerp `` VUB '' op Knack.be selecteer vervolgens ‘... I aan de VUB wilt volgen, dien je ingeschreven te zijn als aan! Verklaar je je vakken aan de VUB administratie toestemming van de nieuwe regelgeving Groeipakket aan te voor. De ‘ oude ’ regeling had je geen recht op een ‘ R ’ eindigen systeem heeft soms nachtje... Scherm ‘ Voorkeuren studieactiviteit bekijken. ’ klik op ‘ inschrijven via Mijn vereisten ’ Onderwijspsychologie.

vakken registreren vub 2021