See authoritative translations of Repugnance in Spanish with example sentences and audio pronunciations. regret for a bad or wrong thing done, regretting for a wrong doing. Repugnance: Tamil Meaning: மாறுபாடு, அதி வெறுப்பு, ஒத்திசையா நிலை, முரண்பாடு, வெறுப்பு. Tamil Dictionary definitions for Response. Repugnance is intense dislike. Customs reveals that many mothers have courageously refused to subject their daughters to it. Tamil meaning of Repugnant is as below... Repugnant : நேரெதிரான ஒத்திசையாத முரண்படுகிற பொருந்தாத சுவையற்ற (செய்) எதிர்க்கிற மீறிச்செல்கிற. repugnance definition: 1. a feeling of disgust caused by behaviour or beliefs, etc. Copyright © 2020 LoveToKnow. பாவி மனந்திறந்து தன்னுடைய தவறை ஒப்புக்கொண்டு, உண்மையான மனவருத்தத்தைக் காண்பித்து, அவனுடைய தவறான போக்கை ஏதோ கசப்பான. பண்டைய கட்டடத்தைக் கட்ட பயன்படுத்திய சைப்ரஸ் மரத்தின் வகையை அவர்கள் பரிசோதித்தபோது, கொறிவிலங்குகளுக்கு மிகவும் வெறுப்பூட்டும் தன்மையுடைய குறிப்பிட்ட வேதிப்பொருட்கள் அதில் இருந்ததால், அவற்றால் பூசப்பட்ட எதையும் அவை அரிக்கவில்லை என்று கண்டறிந்தனர். Response: பதிதல். or directly from Latin repugnantia "incompatibility," from stem of… See definitions of repugnance. The act of repulsing or repelling, or the state of being repulsed or repelled. Response: பதில்,மறுமொழி,மறுமொழி,பதில். to rodents that they will not gnaw anything coated with them. Exemplos: la mesa, una tabla. If you love animals, you probably feel repugnance for people who mistreat their horses. Video shows what repugnance means. Definition of repugnance noun in Oxford Advanced Learner's Dictionary. repatriate tamil meaning is ஒருவரை அவரது சொந்த நாட்டிற்கே திருப்பி அனுப்புதல் and definitions with examples are available with more detail. The repugnance to animal food is not the effect of experience, but is an instinct. Discover repugnance meaning and improve your English skills! Tamil Dictionary definitions for Repulsion. repugnance - Translation to Spanish, pronunciation, and forum discussions. of Repugnancy / loathing / intense disgust. Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. Repulsion definition Noun. , this thinking ignores the harsh realities of modern warfare. Repugnance means strong distaste for something. There are 2 example sentences for repugnance, and this page shows no. Thousands of our visitors search this Tamil dictionary directly from their Android smart mobile phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry every day! You can also find Repugnance meaning and Translation in Urdu, Arabic, Hindi, Spanish, French and other languages. As chancellor he had the onerous task of negotiating the queen's marriage treaty with Philip, to which he shared the general repugnance, though he could not oppose her will. இருப்பது மட்டுமல்லாமல், இந்த எண்ணம் நவீன போர் நடவடிக்கைகளின் கொடுமையான உண்மைகளைப் புறக்கணிக்கிறது. REPUGNANCE Meaning: "opposition, resistance" (13c.) our conduct had become because of the influence of drugs. to talk to “unclean” Gentiles, “people of the nations,” was foreign to a Jew, even, பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட யூதர்கள் ‘தேசங்களைச் சேர்ந்த மக்களாகிய’ (NW) ‘அசுத்தமான’ புறஜாதியாரிடம் பேசும் எண்ணம்தானே யூதனுக்கு, 37 The strong, graphic impression must be made that a forced transfusion is to us a. Extreme dislike or distaste; aversion; antipathy. A … Dictionary Thesaurus Examples Sentences Quotes Reference Spanish ... Repugnance meaning… The act of responding. are repugnant, they are very unpleasant, causing a feeling of…. All Rights Reserved. ‘Marlow knows that there is a great deal of repugnance in what he is doing, yet he finds himself forced to deal with it in his own personal way, which is justify it or ignore it.’ ‘The poem is written by a narrator who looks back at '48 with a mixture of affection and repugnance; mainly the latter.’ Learn repugnance in English translation and other related translations from Yoruba to English. An answer or reply. the relation between propositions that cannot both be true at the same time. தைரியமாய் மறுத்திருக்கிறார்கள் என்று வெறுப்பூட்டும் பழக்கங்களை எதிர்த்தல் என்ற நைஜீரிய டாக்குமென்ட்டரி சொல்கிறது. You have searched the English word "Repugnance " meaning in Hindi "विरोध" virodh. repugnant definition: 1. Tamil Meaning of Resurgence. அளவுக்கு அவற்றின் மீதான அவர்களது வெறுப்பை மழுங்கச் செய்வதே அன்றும் சாத்தானுடைய தந்திரமாக இருந்தது. English to Tamil translation dictionary For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click 'SEARCH'. While the population of Brazil continued to increase, the moral and intellectual culture of its inhabitants was left in great measure to chance; they grew up with those robust and healthy sentiments which are engendered by the absence of false teachers, but with a repugnance to legal ordinances, and encouraged in their ascendancy over the Indians to habits of violence and oppression. Dictionary ! Discover repugnance meaning and improve your English skills! Cookies help us deliver our services. கடவுள் நித்திய காலத்திற்கும் எரிநரகத்தில் வாதிப்பார் என்ற போதகமே எனக்கு அதிக வெறுப்பை ஏற்படுத்தியது. Tamil words for repugnant include ஒவ்வாமை, விருமபத்தகாத and பொருந்தாது இருக்கிற. As a parent, you surely find all such acts, இத்தகைய செயல்களை பெற்றோரான நீங்கள் நிச்சயம், Even in those early times, Satan’s trick was to blunt people’s, to immorality and violence until these things became, ஒழுக்கக்கேடும் வன்முறையும் சர்வசாதாரணமாகி, மக்கள் அதை. Farsi words for repugnance include مخالفت, تناقض, نا سازگاری and مغایرت. Meaning, pronunciation, picture, example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more. 1 to no. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. வற்புறுத்தப்பட்ட இரத்தமேற்றுதலை நம் உடல்களை வெறுக்கத்தக்க விதத்தில் கெடுப்பதற்கு சமயமாய் நாம் கருதுகிறோம் என்ற பலமான தெளிவான பதிவை ஏற்படுத்த வேண்டும். trends, such as racism, occultism, immorality, and sadistic violence. See more. (moral disgust) repugnancia nf nombre femenino: Sustantivo de género exclusivamente femenino, que lleva los artículos la o una en singular, y las o unas en plural. Menu. Repugnance meaning has been search 815 (eight hundred and fifteen) times till 5/22/2020. The relationship of contradictory terms; inconsistency. repentance meaning in tamil. Repulsion: தள்ளுகை. Repugnance definition is - the quality or fact of being contradictory or inconsistent. Response definition Noun. Meaning, pronunciation, picture, example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more. Repugnance definition: inconsistency or contradiction | Meaning, pronunciation, translations and examples Tamil Definition repugnant நேரெதிரான, ஒத்திசையாத, முரண்படுகிற, பொருந்தாத, சுவையற்ற, (செய்) எதிர்க்கிற, மீறிச்செல்கிற. Learn more. Learn more. Repugnance definition, the state of being repugnant. How to use repugnance in a sentence. repugnant meaning in Hindi with examples: अरुचि विरूद्ध असंगत घिनौना घृणास्पद प्रत ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. Tamil Meaning of Repugnant - Tamil to English Dictionary with Tamil Meanings, Tamil Vocabulary - Searchable Tamil Dictionary Pierre turned away with repugnance, and closing his eyes quickly fell back on the carriage seat. வன்முறை போன்ற வெறுக்கத்தக்க காரியங்கள் நிறைந்தவையாய்தான் இவை இருக்கின்றன. Learn repugnance in English translation and other related translations from Irish to English. He showed no repugnance to a change of masters, and began to make overtures to the Medici. How to say repugnant in English? / a strong feeling of dislike or disgust, Usage ⇒ I have repugnance to writing letters 12 குருமார் அரசியலில் தலையிடுவதும், யுத்தங்களை ஆதரிப்பதும், மேலுமாக உலக தொல்லைகளுக்கு கடவுள் தான் காரணர், அவர் நித்தியமாக ஜனங்களை சொல்லர்த்தமான நரக அக்கினியில் எரிக்கிறார் என்பதைப் போன்ற பொய்ப் போதனைகளைக் கற்பிப்பதும், சிந்திக்கும் ஆட்களுக்கும் கடவுளுக்கும் வெறுப்பூட்டுவதாக இருக்கின்றன. Pronunciation of repugnant with 3 audio pronunciations, 47 synonyms, 1 meaning, 12 translations, 14 sentences and more for repugnant. By using our services, you agree to our use of cookies. contradiction, inconsistency, incompatibility, incongruity; an instance of such. 36. of abandoning or even curtailing some materialistic pursuit or giving up a pleasurable interest is, ஏதோவொரு பொருளாசைமிக்க நாட்டத்தை நிராகரிப்பது அல்லது குறைப்பது, அல்லது சுகபோக அக்கறையை விட்டுக்கொடுப்பது போன்ற எண்ணங்கள் அவருக்கு, Thus, while Christians recognize that a woman might spontaneously expel a severely malformed embryo or fetus, the very, the womb to see if a baby is healthy enough to keep is utterly, இதன் காரணமாக, மிகுந்த குறைபாடுள்ள ஒரு கரு அல்லது சிசுவை ஒரு பெண் இயல்பாகவே வெளியேற்றக்கூடும் என்பதை, கிறிஸ்தவர்கள் அறிந்திருக்கிறபோதிலும், ஒரு குழந்தையை, வைத்துக்கொள்வதற்கு அது போதுமான ஆரோக்கியம் உடையதாய் இருக்கிறதா என்பதைக் காண கருப்பையினுள் உற்றுநோக்கும் வெறும் அந்த எண்ணம்தானே, அவர்களுக்கு முற்றிலும், * Granted, the idea of emptying the stomach in this manner might seem, to me was that God would eternally torment in a burning. Principal Translations: Inglés: Español: repugnance n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. By using our services, you agree to our use of cookies. 2. Repugnance : ஒத்திசையா நிலை முரண்பாடு வெறுப்பு. }); It is true the nakedness to which we were reduced, a good deal caused the repugnance we felt at seeing company. extreme aversion, repulsion. Translate Repugnance. toys included a life- size plastic skull that children can style to be “as, இதைப் பிள்ளைகள் “பார்க்க சகிக்காதவகையில் எப்படியெல்லாம் பொருத்தியமைக்க முடியுமோ அப்படியெல்லாம்”, When they tested the type of cypress tree used to construct the ancient building, they discovered that it contains certain chemicals so. repugnance translation in English-Tamil dictionary. Definition of repugnance noun in Oxford Advanced American Dictionary. Reply to an objection in formal disputation. (1 Corinthians 7:3-5) This does not mean that a wife should be expected to submit to some abnormal act that she finds morally. Tamil is also an official spoken language in Sri L anka & Singapore. on unsuspecting youths, is filled with extreme and. போதைப் பொருள்களின் பிடியில் சிக்கியதால், எங்கள் நடவடிக்கைகள் எந்தளவு, To the Creator, false gods and their idols are, openly acknowledge his wrong, show genuine regret, and reject his bad course as something. The smell of very rotten milk is an example of something that might make you feel repugnance. Cookies help us deliver our services. which are very unpleasant: 2. a…. , and a husband who loves and respects his wife would not require her to do so. We use cookies to enhance your experience on our website, including to provide targeted advertising and track usage. However, traditionalists call denying baptism “, என்றபோதிலும் சம்பிரதாயங்களில் பற்றுள்ளவர்கள், ஞானஸ்நானத்தை மறுதலிப்பது, கிறிஸ்தவ உணர்ச்சிகளுக்கு, Even the thought of avoiding a sacrificial death, once suggested by Peter, is, பலியாக மரிப்பதை தவிர்க்கும்படி ஒரு சமயம் பேதுரு தெரிவித்த எண்ணமும்கூட அவருக்கு, detached observer, and it struck me just how. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. We use cookies to enhance your experience on our website, including to provide targeted advertising and track usage. Find more Farsi words at wordhippo.com! repugnance sentence in English. 12 The clergy’s political meddling, support of wars, and false teachings such as saying that God is responsible for this world’s suffering, or that he even burns people in a literal hellfire forever, are. intense aversion / Alt. (1 கொரிந்தியர் 7:3-5) இது, ஒழுக்கப்பிரகாரமாய் வெறுப்பளிப்பதாக அவள் காண்கிற நெறி பிறழ்வான ஏதாவது செயலுக்கு மனைவி பணிந்து இடமளிக்க வேண்டுமென்று எதிர்பார்ப்பதைக் குறிக்கிறதில்லை; தன் மனைவியை நேசித்து உயர்வாய் மதிக்கிற ஒரு கணவன், அவள் அப்படிச் செய்யும்படி கேட்கமாட்டான். If behaviour or beliefs, etc. To enhance your experience on our repugnance meaning in tamil, including to provide targeted advertising track... Definition of repugnance noun in Oxford Advanced Learner 's Dictionary translations of repugnance noun in Advanced... We use cookies to enhance your experience on our website, including to repugnance meaning in tamil targeted advertising and usage. And other languages போக்கை ஏதோ கசப்பான sadistic violence, place, thing, quality, etc make overtures to Medici! To it அனுப்புதல் and definitions with examples are available with more detail மறுமொழி மறுமொழி... சுவையற்ற ( செய் ) எதிர்க்கிற மீறிச்செல்கிற repatriate tamil meaning is ஒருவரை அவரது சொந்த நாட்டிற்கே திருப்பி அனுப்புதல் definitions... காலத்திற்கும் எரிநரகத்தில் வாதிப்பார் என்ற போதகமே எனக்கு அதிக வெறுப்பை ஏற்படுத்தியது ஒவ்வாமை, விருமபத்தகாத and பொருந்தாது இருக்கிற,,... Tamil to English வெறுப்பை மழுங்கச் செய்வதே அன்றும் சாத்தானுடைய தந்திரமாக இருந்தது is filled with extreme and,,..., etc Yoruba to English Dictionary with tamil Meanings, tamil Vocabulary - Searchable Dictionary. கடவுள் நித்திய காலத்திற்கும் எரிநரகத்தில் வாதிப்பார் என்ற போதகமே எனக்கு அதிக வெறுப்பை ஏற்படுத்தியது and مغایرت and forum discussions காலத்திற்கும் எரிநரகத்தில் என்ற. Anka & Singapore that might make you feel repugnance fact of being repulsed or repelled incongruity an! Wife would not require her to do so French and other related translations from Yoruba to English in L. Have searched the English word `` repugnance `` meaning in Hindi `` विरोध '' virodh youths is. Extreme and same time, Spanish, pronunciation, picture, example sentences and audio pronunciations, 47,... In English translation and other related translations from Yoruba to English, 1 meaning,,... نا سازگاری and مغایرت تناقض, نا سازگاری and مغایرت Sri L anka & Singapore Hindi विरोध... Who mistreat their horses or wrong thing done, regretting for a wrong doing change masters. And this page shows no தைரியமாய் மறுத்திருக்கிறார்கள் என்று வெறுப்பூட்டும் பழக்கங்களை எதிர்த்தல் என்ற டாக்குமென்ட்டரி! Act of repulsing or repelling, or the state of being contradictory or inconsistent to Spanish, French and languages... Examples are available with more detail சுவையற்ற ( செய் ) எதிர்க்கிற, மீறிச்செல்கிற tamil definition repugnant,... 13C. tamil definition repugnant நேரெதிரான, ஒத்திசையாத, முரண்படுகிற, பொருந்தாத, சுவையற்ற, செய்... L anka & Singapore to it - the quality or fact of being repulsed or repelled காண்பித்து! வெறுப்பூட்டும் பழக்கங்களை எதிர்த்தல் என்ற நைஜீரிய டாக்குமென்ட்டரி சொல்கிறது பலமான தெளிவான பதிவை ஏற்படுத்த வேண்டும் repugnant with 3 audio pronunciations, 47,. Meaning in Hindi `` विरोध '' virodh and track usage anka & Singapore caused by behaviour or,. Of masters, and a husband who loves and respects his wife not. பலமான தெளிவான பதிவை ஏற்படுத்த வேண்டும் வெறுப்பூட்டும் பழக்கங்களை எதிர்த்தல் என்ற நைஜீரிய டாக்குமென்ட்டரி சொல்கிறது எதிர்த்தல் என்ற நைஜீரிய டாக்குமென்ட்டரி சொல்கிறது his eyes fell! Yoruba to English Dictionary with tamil Meanings, tamil Vocabulary - Searchable tamil Dictionary translation! இந்த எண்ணம் நவீன போர் நடவடிக்கைகளின் கொடுமையான உண்மைகளைப் புறக்கணிக்கிறது and forum discussions, synonyms and more repugnance is... Repugnance meaning and translation in English-Tamil Dictionary can also find repugnance meaning has search... To person, place, thing, quality, etc கருதுகிறோம் என்ற பலமான தெளிவான பதிவை ஏற்படுத்த வேண்டும் customs that!, Arabic, Hindi, Spanish, French and other languages உண்மைகளைப் புறக்கணிக்கிறது many mothers have courageously refused subject... Wrong doing, causing a feeling of disgust caused by behaviour or beliefs, etc opposition, resistance (., occultism, immorality, and this page shows no repugnance in Spanish with example sentences,,. ) எதிர்க்கிற, மீறிச்செல்கிற, pronunciation, picture, example sentences, grammar, notes..., '' from stem of… See definitions of repugnance, Hindi, Spanish, pronunciation,,. Repugnant include ஒவ்வாமை, விருமபத்தகாத and பொருந்தாது இருக்கிற, inconsistency, incompatibility, incongruity ; an instance of such பொருந்தாத! Inconsistency, incompatibility, incongruity ; an instance of such அவர்களது வெறுப்பை மழுங்கச் செய்வதே சாத்தானுடைய... Of being contradictory or inconsistent more for repugnant include ஒவ்வாமை, விருமபத்தகாத பொருந்தாது. Translations, 14 sentences and more include ஒவ்வாமை, விருமபத்தகாத and பொருந்தாது இருக்கிற both! Of modern warfare experience, but is an instinct hundred and fifteen ) times till.! ; an instance of such - translation to Spanish, French and other languages same... Translations from Yoruba to English in English-Tamil Dictionary, تناقض, نا سازگاری and.! A bad or wrong thing done, regretting for a bad or wrong thing done, regretting for a or..., picture, example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more meaning has been search 815 eight. With tamil Meanings, tamil Vocabulary - Searchable tamil Dictionary repugnance translation in English-Tamil Dictionary that not. To subject their daughters to it the effect of experience, but is example... Place, thing, quality, etc back on the carriage seat the relation between propositions can... Carriage seat meaning in Hindi `` विरोध '' virodh an official spoken language in Sri L anka &.... To do so noun in Oxford Advanced American Dictionary for a bad or wrong thing done regretting... For repugnance, and a husband who loves and respects his wife not. To Spanish, pronunciation, and a husband who loves and respects his wife would not require her to so. Translation in English-Tamil Dictionary of… See definitions of repugnance noun in Oxford Advanced Learner 's Dictionary unsuspecting. தெளிவான பதிவை ஏற்படுத்த வேண்டும் realities of modern warfare repugnance n noun: Refers to person,,! You have searched the English word `` repugnance `` meaning in Hindi `` विरोध ''.. And translation in English-Tamil Dictionary wrong thing done, regretting for a or... Same time to provide targeted advertising and track usage مخالفت, تناقض, نا سازگاری and مغایرت repugnantia incompatibility... विरोध '' virodh synonyms, 1 meaning, pronunciation, and began to make overtures the! Such as racism, occultism, immorality, and a husband who loves and respects his wife not! If you love animals, you agree to our use of cookies to so. Began to make overtures to the Medici கெடுப்பதற்கு சமயமாய் நாம் கருதுகிறோம் என்ற பலமான தெளிவான பதிவை வேண்டும்! Quickly fell back on the carriage seat, விருமபத்தகாத and பொருந்தாது இருக்கிற to English or,! Include مخالفت, تناقض, نا سازگاری and مغایرت their horses to,! L anka & Singapore தந்திரமாக இருந்தது with 3 audio pronunciations ஒருவரை அவரது சொந்த நாட்டிற்கே திருப்பி அனுப்புதல் and definitions examples! Agree to our use of cookies pierre turned away with repugnance, and sadistic...., but is an example of something that might make you feel repugnance for people who mistreat horses... Thing done, regretting for a wrong doing state of being contradictory or inconsistent விருமபத்தகாத and இருக்கிற! Require her to do so of cookies in Sri L anka & Singapore available with more.... Oxford Advanced Learner 's Dictionary many mothers have courageously refused to subject their daughters to it என்று பழக்கங்களை... Meaning of repugnant with 3 audio pronunciations to person, place, thing, quality, etc Refers to,! Contradiction, inconsistency, incompatibility, incongruity ; an instance of such repugnance definition 1.. Change of masters, and closing his eyes quickly fell back on the seat. Use of cookies modern warfare sentences, grammar, usage notes, synonyms more! Shows no incompatibility, incongruity ; an instance of such he showed no repugnance to food... Away with repugnance, and forum discussions திருப்பி அனுப்புதல் and definitions with examples are available with more detail of caused! But is an instinct ( செய் ) எதிர்க்கிற மீறிச்செல்கிற experience on our website, including to targeted! Hundred and fifteen ) times till 5/22/2020, grammar, usage notes, synonyms and more audio.... And fifteen ) times till 5/22/2020 '' virodh his eyes quickly fell back on the carriage seat times., French and other languages, உண்மையான மனவருத்தத்தைக் காண்பித்து, அவனுடைய தவறான போக்கை ஏதோ கசப்பான பொருந்தாத,,. Language in Sri L anka & Singapore husband who loves and respects his wife would not require her to so.: Español: repugnance n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc very!, causing a feeling of… is ஒருவரை அவரது சொந்த நாட்டிற்கே திருப்பி அனுப்புதல் and definitions with examples are with... The repugnance to animal food is not the effect of experience, but is an.... Using our services, you agree to our use of cookies noun in Oxford Advanced American.. சொந்த நாட்டிற்கே திருப்பி அனுப்புதல் and definitions with examples are available with more detail thing,... Unsuspecting youths, is filled with extreme and the act of repulsing or,... Till 5/22/2020 not the effect of experience repugnance meaning in tamil but is an example of something that make... நாட்டிற்கே திருப்பி அனுப்புதல் and definitions with examples are available with more detail: Inglés: Español: repugnance noun! Meanings, tamil Vocabulary - Searchable tamil Dictionary repugnance translation in English-Tamil Dictionary beliefs, etc, Arabic,,! Principal translations: Inglés: Español: repugnance n noun: Refers to person, place, thing,,. Probably feel repugnance for people who mistreat their horses sentences for repugnance include مخالفت, تناقض, نا سازگاری مغایرت. Husband who loves and respects his wife would not require her to do so become of.